- Det nest beste kvartalet i historien

- Lerøy rapporterte solid, sier analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets.

Foto: Scanpix
Børs

I dag slapp oppdrettsselskapet Lerøy tall for 2. kvartal.- Lerøy rapporterte solide tall for 2. kvartal, litt under våre forventinger, men bedre enn konsensus, kommenterer analytiker i Nordea Markets, Kolbjørn Giskeødegård.- EBIT før biomassejusteringer ble 462 millioner kroner, 3 prosent under våre forventninger, men 5 prosent høyere enn konsensus, sier analytikeren.Han peker på lakseprisen som hoved driveren bak det solide resultatet.Selskapet fikk en ebit pr kilo på 11,9 kroner, mens Lerøy Aurora og Sjøtroll pekte seg ut som marginvinnerne, med en ebit på henholdsvis 15,2 og 13,5 kroner.Giskeødegård kommenterer at kostnadene har vært høyere for oppdrettsvirksomhetene i 2. kvartal grunnet høyere fôrkostnader og lavere snittvekt ved slakting.Han forventer en positiv reaksjon i markedet for Lerøy torsdag.Nordea Markets har en sterk kjøpsanbefaling på Lerøy med kursmål 230 kroner.Lerøy stiger 1,9 prosent til 161 kroner på Oslo Børs torsdag morgen.

Nyheter
Børs