Posten hadde et resultat før skatt i årets andre kvartal på minus 95 millioner kroner, mot minus 278 millioner kroner i samme periode året før. Den største utfordringen er at færre sender brev.Samtidig frakter Posten mer pakker og gods, blant annet som et resultat av økt handel via internett. Driftsinntektene økte i perioden fra 5,6 milliarder kroner til 5,8 milliarder kroner.I en kommentar til resultatet sier konsernsjef Dag Mejdell at det fortsatt er fall i mengden brev og en sterk konkurranse i logistikkmarkedet.- Antall brev har falt med nærmere 40 prosent siden 2000. Den digitale utviklingen gjør at kundevanene endrer seg raskt i vår bransje, sier konsernsjefen.I første halvår falt mengden brev 6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Brev fra bank, forsikring og avisene står for den største nedgangen i år, men også tallene for aviser og uadressert reklame gikk ned. (©NTB)