Forbereder seg på renteheving fra Norges Bank

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets tror fremdeles på en heving av rentebanen i september.

Nordea-økonom Erik Bruce. Foto: Finansavisen
Børs

I dag publiserte SSB kvartalsvist nasjonalregnskap for andre kvartal. Nordea Markets, konsensus og Norges Bank tilsa en fastlandsvekst på 0,7 prosent, men den endte altså på skuffende 0,2 prosent.Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets sa på forhånd til Finansavisen at det skulle store overraskelser til for å hindre Norges Bank i å heve rentebanen og begynne å planlegge renteheving i første halvdel av 2014.- Tallet var svakere enn vi hadde ventet. Men vi er fortsatt overbeviste om at rentebanen vil bli justert opp hvis august-inflasjonen, som vi venter, holder seg på oppsiden av Norges Banks syn, sier han.I Finansavisen pekte han i dag på at at inflasjonen overrasket med et kraftig løft i juli, og han tror vi får omtrent det samme i august.- Jeg anslår en kjerneinflasjon på 1,9 prosent i august. Slår det til, er det så mye høyere enn Norges Banks anslag på 1,5 prosent, at de må gjøre noe med rentebanen, mener Bruce.Og treffer han på denne spådommen holder han også på sin hovedkonklusjon om at rentebanen vil bli hevet i september, selv om hevingen av rentebanen, etter dagens svaket BNP-tall, kan bli litt mer forsiktig. På spørsmål fra Finansavisen om han er trygg på at juli-inflasjonen ikke var et blaff, svarer han:- Nei, jeg er aldri trygg på inflasjonen! Men det vi så i juli var at butikkene hevet marginene på bred front. De siste årene har vi hatt et press på marginene, men det ser ut til å ha snudd, og da tror jeg ikke butikkene kutter marginene igjen nå. I juli var faktisk inflasjonen helt oppe på det nivået Norges Bank venter først i 2015, sa han til avisen.I DNB Markets åpner de imidlertid igjen for et rentekutt i september.

Nyheter
Næringsliv