Her er PCI Biotech-tallene

PCI Biotech Holding ASA har sluppet rapporten for 2. kvartal.

Administrerende direktør Per Walday i PCI Biotech Holding ASA. Foto: Finansavisen
Børs

PCI Biotech Holding ASA melder om et resultat før og etter skatt på minus 5,4 millioner kroner i 2. kvartal 2013, mot minus 3,8 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble minus 0,71 kroner, mot minus 0,49 kroner ved samme korsvei i fjor.Driftsresultatet ble minus 5,9 millioner kroner, mot minus 4,3 millioner kroner året før.Inntektene beløp seg til 1,7 millioner kroner, sammenlignet med 1,9millioner kroner i 2. kvartal 2012. Det er forskningsstøtte fra Norges Forskningsråd og EUSelskapet hadde 59,6 millioner i kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av kvartalet. Total egenkapital var 58,4 millioner kroner, sammenlignet med 69,7 millionerkroner ved utgangen av 2012.Her er rapporten og presentasjonen.

Nyheter
Børs