Fredag 23. august er det fem nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av to svenske, seks danske og to finske aksjer. Denne gang er ingen norske representert.
1. Genmab(GEN.CO) - 22. aug 2013. Siste sluttkurs: 169 (0.5)2. NKT Holding(NKT.CO) - 22. aug 2013. Siste sluttkurs: 254.8 (5)3. Topdanmark(TOP.CO) - 22. aug 2013. Siste sluttkurs: 148.3 (0.9)4. Nibe Industrier B(NIBEB.ST) - 22. aug 2013. Siste sluttkurs: 122.8 (1)5. DSV(DSV.CO) - 22. aug 2013. Siste sluttkurs: 148 (1.7)6. Indutrade(INDT.ST) - 22. aug 2013. Siste sluttkurs: 247 (0)7. D/S Norden(DNORD.CO) - 22. aug 2013. Siste sluttkurs: 202.5 (1.5)8. Nokian Tyres Plc(NRE1V.HEX) - 22. aug 2013. Siste sluttkurs: 36.4 (0.47)9. Danske Bank(DANSKE.CO) - 22. aug 2013. Siste sluttkurs: 116.4 (1.1)10. Amer Sports Corporation(AMEAS.HEX) - 22. aug 2013. Siste sluttkurs: 14.87 (-0.08)
Genmab ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen tester støtten ved ca 160 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.NKT Holding har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt, men den sterke oppgangen kan gi reaksjoner tilbake på kort sikt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 244 kroner. Videre oppgang til 278 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 228 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Topdanmark ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen tester støtten ved ca 147 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.Nibe Industrier B har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trend. Dette signaliserer en fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 118 kroner. Videre oppgang til 136 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 112 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.DSV ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har tatt ut objektivet ved 149 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen tester støtten ved ca 147 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Indutrade ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 231 kroner. Videre oppgang til 258 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 228 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.D/S Norden viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har tatt ut objektivet ved 211 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved ca 187 kroner og motstand ved ca 210 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Nokian Tyres Plc viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 34.01 euro. Videre oppgang til 43.51 euro eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 34.70 euro. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.En tilnærmet horisontal trend er brutt opp. En fortsatt sterk utvikling indikeres, og Danske Bank har nå støtte ved eventuelle reaksjoner ned mot trendlinjene. Aksjen har støtte ved ca 111 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbruddet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Amer Sports Corporation viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har støtte ved ca 14.00 euro. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.