Kraftig vekst for Telio

Årets andre kvartal ga solide tall for Telio Holding.

Eirik Lunde. Foto: Finansavisen
Børs

Telio Holding ASA melder om et resultat etter skatt på 17,9 millioner kroner i 2. kvartal 2013, mot 15,5 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,77 kroner, mot 0,81 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 21 millioner kroner, sammenlignet med 20 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 31,4 millioner kroner, mot 20,6 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 333 millioner kroner, sammenlignet med 99 millioner kroner i 2. kvartal 2012.Her er rapporten og presentasjonen.

Nyheter
Børs