Laksegigant kjøper aksjer

Marine Harvest kjøpte i går tilbake 3.669.797 egne aksjer.

Fotot: Scanpix
Børs

Den 21. august 2013 kjøpte Marine Harvest 3.669.797 egne aksjer i markedet til en gjennomsnittskurs på 5,8967 kroner per aksje, heter det i en fersk melding.Aksjene ble kjøpt for videresalg til 51 ledende ansatte som tok del i 2010-tildelingen i henhold til Marine Harvests aksjekursbaserte bonusprogram.Deltagerne mottar en kontantbonus tilsvarende den positive differansen mellom basisverdien på de enhetene som ble tildelt i 2010 og volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Marine Harvest-aksjene den 19. april 2013, som var 5,9743 kroner ganget med antall enheter, heter det i meldingen.Full justering for utdeling av utbytte fra Marine Harvest, fra datoen for tildeling til forfallsdato, er hensyntatt ved utregningen av Bonus for hver deltaker. Videre er bonusen begrenset til to års lønn.

Nyheter
Børs