Myrseth: Hvor går børsene i september?

Investeringsdirektør Stig Myrseth frykter en viss børsturbulens i ukene fremover. - Vi har valgt å lette trykket på gasspedalen, sier Myrseth.

Dovre Forvaltning / photographer - Gediminas Zilinskas / www.zilinskas.net
Børs

I den siste rapporten fra Dovre Forvaltning hevder investeringsdirektør Stig Myrseth at sykliske aksjer vil gjøre det bedre enn defensive fremover. Han mener vi står foran et taktskifte.Les også: Stig Myrseth anbefaler seks aksjer- De siste to års oppgangsmarked har vært uvanlig. Det har vært ledet an av lite konjunkturfølsomme selskaper som Telenor og Gjensidige i stedet for dypsykliske bransjer som smelteverk og shipping, sier Myrseth.- Vi aner imidlertid nå konturene av et taktskifte. Skal vi dømme etter de økonomiske rapportene, akselererer amerikansk økonomi. I eurosonen er den halvannet år gamle resesjonen over. I andre kvartal ekspanderte økonomien med 0,3 prosent, sier investeringsdirektøren.Usikkerheten er større rundt Kina, men han mener det er oppmuntrende at Economic Surprise-indeksen har tatt seg markert opp de siste ukene.Myrseth tror en sterkere europeisk, og spesielt amerikansk, økonomi vil smitte over på Kina med et selvforsterkende globalt konjunkturoppsving som resultat.- Til slutt minner vi om at september nærmer seg og at dette er den sesongmessig svakeste måneden i året. Hvorfor det er slik, er det ingen som vet, sier Myrseth.- Kanskje det skyldes at politikerne er tilbake fra ferie og fulle av energi? I september skal det krangles om en heving av gjeldstaket i USA, mens EU-politikerne må ta stilling til en ny redningspakke for Hellas, understreker Myrseth.Investeringsdirektøren er ganske nøytral til børsen i det korte perspektivet.- Vi går nå inn i en vanskeligere sesong i aksjemarkedet samtidig som børsen har steget mye. På den annen side virker de gode makrorapportene understøttende sammen med lave renter, sier Myrseth.- I Dovre har vi valgt å lette trykket på gasspedalen noe for våre fond. I Dovre Inside Nordic har vi nå en kontantandel på 56,8 prosent. Til sammenligning er gjennomsnittlig kontantandel hittil i år på rundt 30 prosent. Den høye kontantandelen gjenspeiler vår noe avventende holdning til markedet, avslutter Myrseth.

Nyheter
Børs