REC bedrer tilbakekjøpstilbud

Solenergiselskapet Renewable Energy Corporation har besluttet å bedre selskapts tilbud om tilbakekjøp av egne obligasjoner.

REC - Foto: Scanpix
Børs

Det ble fredag ettermiddag innført børspause i Renewable Energy Corporation i påvente av en melding fra selskapet.REC kunne kort tid senere melde at selskapet bedrer dets tilbud om tilbakekjøp av egne obligasjoner.Solenergiselskapet vil holde et obligasjonseiermøte i REC01, REC02 og REC03 27. august 2013, hvor obligasjonseierne vil stemme rundt den foreslåtte oppdelingen av selskapet, skriver TDN Finans.REC tilbyr nå å kjøpe tilbake inntil 100 prosent av pålydende verdi av REC01, endret fra tidligere 60 prosent, til samme kurs som tidligere - 103 prosent av pålydende.Videre tilbyr REC å kjøpe tilbake inntil 67 prosent av både REC02 og REC03, fra tidligere inntil 40 prosent, som tidligere til pålydende.Oppdelingen av selskapet er som tidligere betinget av godkjenning fra selskapets ekstraordinære generalforsamling, så vel som godkjenning fra obligasjonseiermøtene i REC01, REC02 og REC03.Selskapet skriver videre at det er håpefullt med tanke på en enighet mellom USA og Kina i landenes dumpingstrid.Rec viser til at det nå er en prosess gående mellom partene.Børspausen i selskapet er nå opphevet.

Nyheter
Børs