Styreleder Leif-Arne Langøy har i dag tegnet seg for totalt 25.500 egenkapitalbevis til kurs 185 kroner i Sparebanken Møre.Tegningen på drøye 4,7 millioner kroner skjer gjennom Lapas AS.500 egenkapitalbevis ble tegnet i ansatteemisjonen og 25.000 egenkapitalbevis i reparasjonsemisjonen, hvorav 9.920 ble tegnet på grunnlag av tildelte allokeringsretter.Resterende tegning i reparasjonsemisjonen utgjorde overtegning.Lapas AS vil etter dette inneha 105.500 egenkapitalbevis i Sparebanken Møre etter gjennomførte emisjoner.