Sterke tall fra Dolphin Group

Dolphin Group leverte et sterkt andre kvartal målt mot samme periode i fjor.

Børs

Dolphin Group melder om et resultat etter skatt på 7,8 millioner dollar i 2. kvartal 2013, mot 6,6 millioner dollar i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,03 dollar, mot 0,01 dollar ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 10,5 millioner dollar, sammenlignet med 9,5 millioner dollar året før.Driftsresultatet ble 13,7 millioner dollar, mot 10,6 millioner dollar året før.Driftsinntektene beløp seg til 68 millioner dollar, sammenlignet med 50 millioner dollar i 2. kvartal 2012.Her er rapporten og presentasjonen.

Nyheter
Børs