Valuta: Sterkere dollar - svakere krone

DNB Markets tror på en begrenset interesse for den norske kronen fremover.

AP Photo
Børs

En gradvis bedring av risikosentimentet i finansmarkedene har ført til at pengepolitikk og vekstforventninger igjen er de viktigste driverne for utviklingen i valutamarkedet, skriver DNB Markets i Økonomiske Utsikter august 2013.Det er spesielt den japanske og amerikanske pengepolitikken som har fått oppmerksomhet. Det store spørsmålet nå synes å være når og hvor raskt den amerikanske sentralbanken vil begynne å foreta endringer i gjeldende pengepolitikk. Det vil sannsynligvis også prege utviklingen fremover og føre til en sterkere dollar.Pengepolitikk er også viktig for den norske kronen. Nye og lavere rentebaner fra sentralbanken har, sammen med tegn til svakere vekst, bidratt til svekkelse av den norske kronen så langt i år. Dette er også forhold som vil dempe etterspørselen etter kronen fremover, står det å lese i rapporten .Sterkere dollarDNB Markets ser for seg at den amerikanske dollaren kommer til å styrke seg igjen.Til grunn for dette synet ligger blant annet de siste nøkkeltallene for den amerikanske økonomien har overrasket positivt og taler for at Fed vil begynne å redusere sine verdipapirkjøp i september.Selv om dette i stor grad synes å være tatt høyde for i gjeldende markedsprising, tror vi det likevel har potensial til å gi markedsreaksjoner når prosessen faktisk starter, skriver meglerhuset.FEDs første rentehevingDNB Markets ser også for seg FED har begynt å tenke på den første rentehevingen, og at den kan komme mot slutten av 2014.Videre legger meglerhuset til grunn en gradvis, men relativt forsiktig renteoppgang de kommende årene, opp mot 3 prosent medio 2017.USA vil med dette lede an i rentehevingssykelen, noe som trekker i retning av en sterkere dollar. Om seks måneder venter vi at EURUSD noteres omkring 1,26 dollar, tror DNB Markets.Svakere kroneMeglerhuset ser også for seg en begrenset interesse for den norske kronen fremover.DNB Markets anslår at veksten i norsk økonomi kommer til å bli betydelig lavere enn hva Norges Bank og andre analytikere legger til grunn. Den økonomiske utviklingen vil skuffe, arbeidsledigheten vil stige og sentralbanken vil holde på dagens lave rentenivå frem til våren 2015.Dette er forhold som trekker i retning av en svakere krone. I tillegg ser vi for oss en gradvis lavere oljepris gjennom prognoseperioden, noe som også indikerer kronesvekkelse.DNB Markets sår at EURNOK noteres omkring 7,90 om ett år.

Nyheter
Næringsliv