Yara kjøpte egne aksjer

Yara økte sin beholdning av egne aksjer som en del av tilbakekjøpsprogrammet i selskapet.

Yara Internationals logo - Foto: Scanpix
Børs

Yara International kjøpte tirsdag tilbake 80.000 egne aksjer til en gjennomsnittskurs på 252,15 kroner pr aksje.Det skrev selskapet i en melding tirsdag kveld.Tilbakekjøpsprogrammet, som ble godkjent av generalforsamlingen 13. mai 2013, åpner for kjøp av inntil fem prosent av aksjene i Yara i markedet, tilsvarende 13,92 millioner aksjer, skriver TDN Finans.Yara har en beholdning på 1.210.000 aksjer som del av dette tilbakekjøpsprogrammet etter dette kjøpet.

Nyheter
Børs