Evry har i forbindelse med et aksjeprogram til ansatte solgt 630.355 egne aksjer fordelt på 803 deltagere.Aksjene ble solgt til en snittkurs på 9,55 kroner stykket. Tirsdag sluttet aksjen på 9,67 kroner.Etter denne transaksjonen har Evry en beholdning på 764.558 egne aksjer.
Blant de som sikret seg aksjer var følgende innsidere:
• Konsernsjef Terje Mjøs har kjøpt 785 aksjer, og eier etter dette 468.992 aksjer• Konserndirektør Morten Søgård har kjøpt 785 aksjer, og eier etter dette 66.331 aksjer.• Konserndirektør Wiljar Nesse har kjøpt 785 aksjer, og eier etter dette 92.349 aksjer.• Konserndirektør Janne Log har kjøpt 785 aksjer, og eier etter dette 785 aksjer.