I dagens rapport fra Investtech beskrives Algeta og Funcom som kjøpskandidater.- Algeta har gitt kjøpssignal fra flere formasjoner det siste året, og kursen hadde nær doblet seg fra bunnen i november i fjor til toppen i august da det kom en reaksjon tilbake. Den stigende trenden er brutt, noe som indikerer en svakere stigningstakt. Kursen ligger nær støtten ved 240 kroner, noe som bør være en god kjøpsanledning også for kortsiktige investorer. Det ligger motstand ved forrige toppnotering rundt 276 kroner. Etablert brudd på støtten ved 240 kroner vil være et salgssignal. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, sier Taugbøl.- Funcom brutt den stigende trenden og kursen har reagert tilbake mot støtten ved 1,70 kroner. Lavt volum under nedgangen tyder på at investorene forventer at reaksjonen er kortvarig og at kursen på sikt skal videre opp. Noteringer nær 1,70 kroner bør derfor være en god kjøpsanledning. Aksjen er meget volatil og risikoen er høy. Vurdering: Svak kjøpskandidat, avslutter Taugbøl.