Ferd Invest har i dag solgt 4.357.086 aksjer i Vizrt LTD til en kurs på 18,7 kroner stykket.Det betyr at Johan H. Andresen jr. har frigjort 81,48 millioner kroner.Etter denne transaksjonen har ikke Ferd Invest flere aksjer i selskapet.