Administrerende direktør Andrè Eriksen i Asetek har solgt unna 102.000 aksjer i selskapet.Det fremgår av en melding.Aksjene ble solgt til en kurs på 34 kroner per aksje.«Salget var gjennomført for å møte danske skattekrav etter en revurdering av Aseteks aksjer knyttet til børsnoteringen av selskapet i mars», heter det.Etter transaksjonen sitter Eriksen på 228.077 aksjer i selskapet, samt opsjoner på ytterligere 208.952 aksjer.Han har ifølge TDN Finans inngått en 180-dagers «lock-up»-periode med Carnegie for alle aksjene og opsjonene han eier.