Strategene i Nordea stokker om i den anbefalte porteføljen. Höegh LNG kommer inn mens Wilh. Wilhelmsen forsvinner ut.- Vi tar denne uken inn Höegh LNG i vår ukeportefølje, ettersom aksjen ser ut til å tilby et attraktivt oppsidepotensial i forhold til nåværende kursnivå, skriver strategene.FSRU (Floating Storage and Regasification Units)-markedet er i sterk vekst med forventninger om vedvarende høye marginer, ettersom antall LNG importterminaler er estimert å vokse med 60 prosent over perioden år 2010 til år 2020.- Selskapet er godt posisjonert til å dra nytte av dette, ettersom 90 prosent av de verdijusterte eiendelene i Höegh LNG er innen nevnte segment, skriver Nordea.Nordea har en sterk kjøpsanbefaling på aksjen med et kursmål på 67,1 kroner.
Ukeporteføljen består dermed av følgende aksjer:I løpet av forrige uke kunne porteføljen vise til en avkastning på 2,9 prosent mens Oslo Børs la på seg 0,7 prosent.
•Stolt-Nielsen•Telenor•Bakkafrost•Marine Harvest•Höegh LNG•Opera Software