- Underliggende bokførte verdier på selskapene på Oslo Børs ligger fortsatt godt under historisk snitt. Dette gir et godt fundament for langsiktig aksjesparing, sier Jann Molnes, porteføljeforvalter i Holberg Fondene, til Finansavisen.Han går ut med tre kjøpsanbefalinger: Bakkafrost, Wilh. Wilhelmsen og Siem Offshore.Bakkafrost handles med rabatt i forhold til sine konkurrenter. Dessuten har selskapet en sunn balanse, mener Molnes.Ifølge forvalteren er Siem Offshore godt posisjonert for et oppsving i markedet.Det slås også fast at Wilh. Wilhelmsen er moderat priset med god støtte i fundamentale verdier,
Les hele artikkelen i Finansavisen mandag