Merckx har i dag fremsatt pliktig tilbud om kjøp av de resterende aksjene i Blom til en pris av 0,10 kroner per aksje.Det går frem av en børsmelding.Tilbudet er godkjent av Oslo Børs i henhold til verdipapirhandelloven § 6-14(1).Tilbudsperioden løper fra og med 19. september 2013 til og med 17. oktober 2013 klokken 16.30.ABG Sundal Collier bistår Merckx (kun) som mottaksagent for aksepter, mens Tenden Advokatfirma ANS er juridisk rådgiver for Merckx.