I reparasjonsemisjonen til CellCura ble det utstedt 22.946.032 aksjer til en tegningskurs på 0,20 kroner per aksje.Aksjekapitalen ble økt med 2.294 .603,20 kroner.CellCura ASAs nye aksjekapital er 13.040.881,10 fordelt på 130.408.811 aksjer hver aksje pålydende 0,10 kroner.De nye aksjene utstedt i reparasjonsemisjonen forventes å bli levert til tegnernes VPS-kontoer i morgen, og de nye aksjene vil være omsettbare etter at de er levert.