Crudecorp vurderer å utstede et obligasjonslån på 29 millioner kroner, opplyses det i en melding.Selskapets generalforsamling stemte fredag ned forsalget om en rettet emisjon.Crudecorp vil forsøke å forlenge et eksisterende obligasjonslån på 21 millioner kroner, slik at det totale obligasjonslånet blir på 50 millioner kroner."Styret vil i perioden fremover også vurdere det langsiktige finansieringsbehovet for selskapet, og det mulige behovet for å innhente ytterligere finansiering for å støtte forretningsplan og drift, inkludert en potensiell emisjon", heter det i meldingen.