Ferske tall viser at den foreløpige forbrukertillitsindeksen for eurosonen endte på minus 14,9 i september, mot en negativ indeks på 15,6 måned før.Analytikerstanden ventet en indeks på minus 14,5.