Japan: Referat fra rentemøtetKina: Industriproduksjonen, augustKina: Detaljhandel, augustFrankrike: Industriproduksjon, juli, kl. 08.45Sverige: Industriproduksjon, juli, kl. 09.30Sverige: Industriordre, juli, kl. 09.30Italia: BNP endelig, 2. kv, kl. 10.00Norge: KPI, 15. august, kl. 10.00Norge: PPI, 15. august, kl. 10.00SSB: Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, 15. august, kl. 10.00SSB: Byggekostnadsindeks for boliger, august, kl. 10.00SSB: Vareprisindeks for industrinæringene, 15. august, kl. 10.00USA: DOE, månedsrapport , kl. 18.00USA: API, ukentlige oljelagertall, kl. 22.30