Høyesterett har forkastet ankene til både påtalemyndigheten og eks-meglertopp Bjørn Sellæg. Finansavisen kan i dag fortelle at Sælleg må sone tre år i fengsel.- Vi er lettet over at en slik langdryg sak har fått sin avslutning, sier statsadvokat Berit Johannessen til Finansavisen.Fredag 13. september fastslo Høyesteretts ankeutvalg enstemmig at «verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre grunner tilsier at ankene over straffutmålingen blir fremmet for Høyesterett».Bjørn Sellæg ble i januar i år slått personlig konkurs med krav på 119 millioner kroner i sitt personlige bo.