Styrets forslag om utbetaling av ekstraordinært utbytte på 0,05 kroner per aksje I Marine Harvest, ble vedtatt på selskapets ekstraordinære generalforsamling, som ble avholdt i Bergen mandag.Forventet utbetalingsdato er 26. september 2013.Styret opplyser om at aksjen vil handles eks utbytte fra og med 17. september 2013.John Fredriksen, gjennom investeringsselskapet Geveran Trading, sitter på totalt 1.173.531.634 aksjer i laksegiganten Marine Harvest. Det tilsvarer om lag 31,31 prosent av aksjekapitalen i selskapet.Med det ekstraordinære utbyttet kan han vente at millionene triller inn, også på hans konto.Fredriksen får om lag 58.676.581,70 kroner i ekstraordinært utbytte fra Marine Harvest.