John Fredriksens Hemen Holding har inngått en TRS-avtale på 600.000 Archer-aksjer, opplyses det i en melding.Kursen er på 6,044 kroner, og forfall er satt til 15. januar 2014.Etter transaksjonen eier Hemen Holding 42.604.658 Archer-aksjer, tilsvarende 7,36 prosent av selskapet, samt at de har en TRS-eksponering på 4.625.000 aksjer.