I årets regnskapsmessige 3. kvartal fikk Carnival et resultat på 1,38 dollar pr. aksje, mot 1,53 dollar pr. aksje for et år siden.Cruisegiganten omsatte i perioden for 4,73 milliarder dollar, mot 4,68 milliarder dollar året før.Analytikerstanden ventet et resultat på 1,3 dollar pr. aksje av en omsetning på 4,65 milliarder dollar.Høyere drivstoffkostnader er ventet å redusere helårsresultatet med 0,04 dollar pr. aksje, sammenlignet med guidingen i juni.Aksjen faller 6,26 prosent i åpningsminuttene på New York-børsen.