I en endelig kontrollrapport til Gjensidige Forsikring ASA peker Datatilsynet på behov for ytterligere forbedringstiltak i selskapets behandling av personopplysninger.Gjensidige er ikke enig i Datatilsynets konklusjoner. Selskapet velger likevel ikke å påklage vedtaket og vil iverksette tiltak for å tilfredsstille Datatilsynets krav, heter det i en pressemelding fra forsikringsgiganten.Gjensidige mottok 18. juni i år en foreløpig kontrollrapport fra Datatilsynet etter stedlig tilsyn av selskapets utredningsvirksomhet ved mistanke om forsikringssvindel. Gjensidige ga sitt tilsvar 30. juni og mottok endelig kontrollrapport fra Datatilsynet 20. september.Gjensidige mener å ha dokumentert overfor Datatilsynet at selskapets systemer og rutiner tilfredsstiller kravene i personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Gjensidige ønsker imidlertid å legge saken bak seg så raskt som mulig og har besluttet ikke å påklage vedtaket. Ilagt overtredelsesgebyr på 600.000 kroner vil bli betalt.Endring av systemer og rutiner, herunder selskapets internkontrollsystem, vil bli gjennomført innen 1. mars 2014, som Datatilsynet har gitt som frist. Gjensidige vil be om Datatilsynets veiledning i arbeidet.- Intern og ekstern juridisk ekspertise har gjennomgått Gjensidiges systemer og rutiner for behandling av personopplysninger og bekrefter at vi opptrer lovmessig. Vi har likevel kommet til at vi vil gjøre det som er nødvendig for å imøtekomme Datatilsynets krav, i stedet for å bruke ressurser på en omfattende klageprosess, sier informasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige i meldingen.- Det er viktig for oss å understreke at det ikke er fremsatt påstander om at personopplysninger er kommet på avveie eller misbrukt. Kundene våre kan føle seg trygge på at vi behandler personopplysninger på en forsvarlig måte.