Blom ASA har sendt ut en melding hvor det vises til børsmelding datert 5. september 2013 hvor det ble kalt inn til obligasjonseiermøter i selskapets tre utestående obligasjonslån for å stemme for vedtak om restrukturering av selskapets obligasjonsgjeld.Obligasjonseiere som representerer 100 prosent av de frammøtte på obligasjonseiermøtene stemte for de fremlagte forslag til å restrukturere gjelden, det vil si konvertere all utestående obligasjonsgjeld til egenkapital i utsteder.Blom-aksjen er opp 17 prosent til 55 øre, men aksjen var opp også før meldingen ble sluppet.