Som en del av Aker ASAs aksjeprogram for ansatte har de to primærinsiderne Atle Kigen og Audun Stensvold handlet aksjer i selskapet.Det går frem av en melding mandag.Kigen, som er kommunikasjonsdirektør i selskapet, kjøpte 295 aksjer og økte dermed sin totale beholdning til 4.349 aksjer.Investeringsdirektør i selskapet, Audun Stensvold, hentet 700 aksjer, og økte beholdningen til 2.294 aksjer.Aksjene er hentet fra Akers beholdning av egne aksjer, som etter transaksjonene er redusert til totalt 44.805 aksjer.Prisen var på 156,80 kroner per aksje.