Fredag 20. september er det seks nye aksjer i Norden Topp 10 fra Investtech.
1. ABB(ABB.ST) - 19. sep 2013. Siste sluttkurs: 152 (0.9)2. Salmar Asa(SALM.OL) - 19. sep 2013. Siste sluttkurs: 65.75 (0.75)3. Lundbergföretagen B(LUNDB.ST) - 19. sep 2013. Siste sluttkurs: 275.2 (3.8)4. Renewable Energy Corporation(REC.OL) - 19. sep 2013. Siste sluttkurs: 3.31 (-0.14)5. Alfa Laval(ALFA.ST) - 19. sep 2013. Siste sluttkurs: 154.5 (2.6)6. Amer Sports Corporation(AMEAS.HEX) - 19. sep 2013. Siste sluttkurs: 15.18 (0.23)7. Genmab(GEN.CO) - 19. sep 2013. Siste sluttkurs: 202 (2.2)8. BW Offshore(BWO.OL) - 19. sep 2013. Siste sluttkurs: 8.39 (-0.01)9. SAS(SAS.ST) - 19. sep 2013. Siste sluttkurs: 20.5 (-0.2)10. GN Store Nord(GN.CO) - 19. sep 2013. Siste sluttkurs: 117.8 (0.7)
ABB ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Kursen har også brutt motstanden ved 151 kroner i en rektangelformasjon, noe som signaliserer videre oppgang. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 151 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumtopper korresponderer med kursbunner og volumbunner korresponderer med kurstopper. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Salmar Asa har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 62.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Lundbergföretagen B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 273 kroner. Videre oppgang til 305 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 270 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 270 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Renewable Energy Corporation ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen tester støtten ved ca 3.30 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 3.30 kroner vil utløse et salgssignal. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Alfa Laval ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Kursen har også brutt gjennom taket ved 153 kroner i en rektangelformasjon. Etablert brudd vil signalisere videre oppgang til 171 kroner eller mer. Aksjen har støtte ved ca 149 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Amer Sports Corporation har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 14.83 euro og motstand på 15.48 euro. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 14.90 euro og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Genmab ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Kursen har også brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har støtte ved ca 160 kroner. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.BW Offshore viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 7.90 kroner. Videre oppgang til 8.80 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 7.00 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.En tilnærmet horisontal trend er brutt opp. En fortsatt sterk utvikling indikeres, og SAS har nå støtte ved eventuelle reaksjoner ned mot trendlinjene. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 14.11 kroner. Objektivet ved 17.27 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved ca 15.00 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbruddet. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.GN Store Nord ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen tester støtten ved ca 117 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.