Federal Reserves beslutning omog Norges Banks beslutning om å heve rentebanen, .Høyere inflasjon enn ventet er hovedgrunnen til første at sentralbanken nå varsler første renteheving sommeren 2014, mot slutten av 2014 i pengepolitisk rapport i juni.Men i løpet av dagen har mye av styrkelsen blitt reversert.EURNOK står nå i 7,9634, tilsvarende en svekkelse på over åtte øre i dagens handel.Fra det sterkeste nivået i går (7,7677) har kronen altså svekket seg med hele 20 øre.USDNOK står nå i 5,8780, noe som tilsvarer en svekkelse på over fem øre i dagens handel.Fra det sterkeste nivået i går (5,7329) har kronen dermed svekket seg over 14 øre.