Kronen styrket seg kraftig mot dollar etter at Federal Reserve i går valgte
.Det var ventet en nedtrapping på 5-10 milliarder dollar.Allerede før dagens rentebeslutning fra Norges Bank, var styrkelsen på hele 10 øre.Og trenden fortsetter etter at Norges Bank i dag holdt renten uendret, og ikke minst oppjusterte rentebanen.USDNOK står nå i 5,7567, som tilsvarer en styrkelse på over seks øre i dagens handel. Dagens laveste er faktisk 5,7329.EURNOK står nå i 7,8150. Dette tilsvarer en styrkelse på fem øre i dagens handel. Her er dagens laveste 7,7677.