Fersk statistikk fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) viser at snittprisen for laks på 4-5 kilo var 36,15 kroner pr kilo i uke 36.Det er en nedgang på 2,25 kroner fra uken i forveien. Da lå kiloprisen på laks på denne størrelsen på 38,40 kroner.Prisen er for fersk laks av «superior»-kvalitet, ferdig pakket, med betingelsene FCA Oslo. De inkluderer ikke eksportørenes marginer, terminalkostnader, eksportavgifter og skatter, opplyser TDN Finans.