Investeringsdirektør Stig Myrseth velger å øke oljeeksponeringen i Dovre-porteføljen denne uken. Det gjør han gjennom å bytte ut RCL med Det norske oljeselskap.Mens oljeprisen er opp ti prosent siden midten av august, er DETNOR svakt ned. Det rimer dårlig, ifølge Myrseth.Investeringsdirektøren understreker at han er langsiktig positiv til RCL.Han beskriver aksjen som billig og mener det er et utmerket spill på utsiktene til robust vekst i amerikansk økonomi i årene fremover.- Dette er således et papir jeg ganske sikkert vil komme tilbake til så snart oljepris- og krigsrisikoen er redusert, sier Myrseth.- De aller fleste analytikere er enige om at DETNOR er billig sett i forhold til de bakenforliggende oljereservene. På den positive siden taler dessuten at oljereservene er i Nordsjøen, sier Myrseth.Mens verdianslag på oljereserver i utlandet fra norske meglerhus bør tas med en klype salt, er de gjennomgående flinke til å verdsette felt i Nordsjøen.- For øvrig kan nevnes at DETNOR nylig fikk utvidet kredittfasilitetene til USD 1 bn. Det reduserer usikkerheten knyttet til finansiering og emisjon, sier investeringsdirektøren.På lang sikt er det ifølge Myrseth sannsynlig at Kjell Inge Røkke selger DETNOR til kinesere eller andre industrielle aktører med dype lommer.- Da blir det julekveld for aksjonærene. Slike prosesser tar imidlertid tid, og vi tviler på at det skjer noe på denne siden av årsskiftet, avslutter Myrseth.
Dovre-porteføljen består dermed av følgende aksjer:
• Statoil• Panoro Energy• Selvaag Bolig• Interoil• Norsk Hydro• Det norske oljeselskapDet var små endringer i porteføljeaksjene i forrige uke. Norsk Hydro gjorde det best med en oppgang på 1,58 prosent mens RCL var svakest med et fall på 0,04 prosent.Det betyr at Dovreporteføljen kunne vise til en avkastning på 0,91 prosent i løpet av forrige uke, mens Oslo Børs la på seg 1,21 prosent.Hittil i år har Dovreporteføljen klatret 53,24 prosent mens Oslo Børs er opp 13,22 prosent.