Uventet høy inflasjon gjør at økonomer tror Norges Bank avlyser rentekutt og holder styringsrenta uendret på 1,5 prosent på torsdagens rentemøte.
- Vi tror sentralbanken avblåser rentekuttet og heller hever rentebanen, med det resultat at styringsrenten holdes uendret, sier makroøkonom Kristina Håvås Hanson i Sparebanken Vest Markets.Peker nedover- De siste åtte årene har vært en gullperiode i norsk økonomi. Men nå peker flere piler i retning av at det kan bli tøffere i årene som kommer, sa hun fredag.Uventet høy inflasjonEn årlig kjerneinflasjon på 2,5 prosent er inflasjonsmålet til sentralbanken, og Hanson fra Sparebanken Vest tror dermed at Norges Bank vil øke styringsrenta for å forhindre ytterligere prisstigning.Spår økt ledighet- Det blir spennende å se om de tror det er tilfeldigheter som har slått ut, eller om prisstigningen vil fortsette, sier hun til NTB. Fredag var Kjersti Haugland gjest i Økonominyhetene med Trygve HegnarKan bremse boligmarkedetHaugland peker på at norske husholdninger er mer sårbare for renteoppgang enn før på grunn av at folk har høyere gjeld i forhold til inntekt.
Norges Bank legger fram en ny rapport og rentevedtak torsdag 19. september. På forrige møte 20. juni holdt hovedstyret styringsrenten uendret på 1,5 prosent, men senket rentebanen, som er Norges Banks forventninger til renteutvikling. Varselet om mulig renteøkning først i 2014 kommer samtidig med signaler om at Høyre-leder Erna Solberg trolig må regne med en oppbremsing i norsk økonomi når hun nå overtar styringen.Solberg viste til at kostnadsnivået har økt mer i Norge enn hos handelspartnerne, samtidig som produktiviteten er dalende.«Høyre arver et Norge i motvind», skrev Aftenposten fredag. Avisen viste til at den nye regjeringen kan forvente økt ledighet, svakere vekst i etterspørselen, høyere prisvekst og raskere renteoppgang når den nå overtar styringen. Kjerneinflasjonen, hvor energivarer og avgiftsendringer er holdt utenom, var oppe i 2,5 prosent i august i år. Forventet inflasjon var på 1,95 prosent.- Vi antar at de vil vente og se flere publiserte nøkkeltall før de eventuelt forskyver første renteøkning fram i tid, sier Hanson.Sparebanken Vests prognoser tilsier at første heving av styringsrenta kommer i slutten av 2014. Seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror Norges Bank selv er svært usikre på hvordan de skal tolke inflasjonshoppet.Haugland er mindre optimistisk enn Norges Bank når det kommer til framtidig vekst i norsk økonomi.- Vi tror på en fortsatt moderat vekst og økt ledighet. Dermed tror vi først på en renteoppgang mot slutten av 2014, sier seniorøkonomen. Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets tror heller ikke det blir snakk om en renteøkning før til neste år. Han mener husholdningene må regne med at bankene setter renta litt opp når sentralbanken gjør det.- En økning på en fjerdedels prosent bør gå for husholdningene, men det vil kunne bremse boligmarkedet ytterligere, sier han.- Men de siste fem årene har vi også sett at folk har fått en økt sparevilje, og det hjelper jo, sier hun. (©NTB)