- Nå forverres norsk økonomi ganske fort. Allerede om et par uker vil det være tydelig for alle og enhver, sier sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen til HegnarOnline.- Det hender at jeg sover dårlig på prognosene mine, men denne sover jeg godt på, sier han, og legger til at nyhetene de siste ukene gjør at han er blitt enda sikrere i sine prognoser for utviklingen i norsk økonomi.Vi minner om at sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank1 Markets er gjest i dagens Økonominyheter på HegnarOnline TV. Han vil naturligvis kommentere rentedommen. Sendingen starter som vanlig klokken 15:30.Norges Bank gjør to feil?- Norges Bank ser ikke hvor alvorlig fallet i boliginvesteringene er, sier sjeføkonomen.- Neste endring er ned- Det vet jeg ikke, men Norges Bank har for vane å komme til fornuft før jul. Neste endring er ned, avslutter han.Dette er det Norges Bank tror på nå
Han mener at det kommer til å bli dramatisk svakt om ikke Norges Bank kutter renten.- Men det kommer den til å gjøre, sier han.Og det er han ganske sikker på. Andreassen mener at Norges Bank gjør to feil i sine prognoser.Han tror ikke banken ser det dramatiske fallet i igangsettingen av nye boliger. Dermed blir BNP-anslaget til Norges Bank for høyt.Mens Norges Bank tror på en BNP-vekst neste år på 2,25 prosent, uten rentekutt, er Andreassens anslag på 1,5 - 2 prosent. Og Andreassens prognose er med rentekutt.I tillegg peker Andreassen på at Norges Bank bygger retningen sin på at økte priser automatisk gir økte lønninger. Det tror ikke Andreassen vil slå til.Banken tror på 4 prosent lønnsvekst neste år, opp 0,25 prosentpoeng siden juni, mens Andreassen tror på en lønnsvekst neste år på 2,5 - 3 prosent.- Når dette går opp for Norges Bank kommer den til å kutte renten, sier han, og legger til at det ikke er behov for en motsyklisk konjunkturbuffer.- Kommer rentekuttet etter nyttår?Neste rentemøte i Norges Bank er 24. oktober. Siste rentemøte før jul er 5. desember.