AF Gruppen (AFG) har inngått avtale med OBOS om utførelse av grunnarbeider og infrastruktur for Kværnerbyen Terrasse B2-B5 i Oslo.Prosjektet blir utført som en totalentreprise med en total verdi på 417 millioner kroner, eks. mva.Byggestart er 1. kvartal 2014, med planlagt ferdigstillelse 3. kvartal 2016.tillegg foreligger en avtale som omfatter byggingen av inntil 184 leiligheter fordelt på fire bygg, hvor det er tatt forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg før igangsetting.