Odfjell SE har fullført salget av obligasjoner for 500 millioner kroner i det norske markedet.Det går frem av en børsmelding.Obligasjoner for 400 millioner er solgt gjennom en utvidelse av ODF05, med forfall i desember 2015. Totalt nominelt utestående beløp i ODF05 er 600 millioner kroner etter obligasjonssalget.Obligasjoner for 100 millioner kroner er solgt gjennom et salg av selskapets egenbeholdning i ODF04, med forfall i april 2017. Totalt nominelt utestående beløp i ODF04 er 600 millioner kroner etter salget.Salget ble ifølge Odfjell betydelig overtegnet.Oppgjør forventes 25. september 2013.Nettoprovenyet vil bli benyttet til finansiering av selskapets generelle virksomhet.