19. august ble det kjent at Merckx vil fremsette et pliktig tilbud på aksjene i Blom innen fire uker fra 16. august 2013.Merckx tar sikte på å fremsette tilbudet 19. september 2013.Dette vil være innenfor fire ukers fristen i verdipapirhandelloven § 6-10, som regnes fra det tidspunkt tilbyder ble eier av de aksjene som utløste tilbudsplikten.Merckx ble eier av de aktuelle aksjene 22. august 2013.Tilbudsprisen vil være 0,1 kroner per aksje, som tilsvarer den høyeste pris Merckx har betalt for aksjer i Blom.Mandag omsettes aksjene for 0,6 kroner, opp 33,33 prosent.