Roger Berntsens NetfondsXtra fikk en negativ avkastning på 2,9 prosent i august. Det samlede resultatet var 2,8 prosentpoeng svakere en referanseindeksen (OBX).En elendig utvikling i Norwegian (-17 prosent) bidro til at de dårlige tallene.NetfondsXtra er derimot opp 14,5 prosent så langt i 2013.Porteføljen er opp 18,3 prosent siste 12 måneder. Dette er 5,3 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.Ifølge Berntsen er det Norwegian, Algeta, Marine Harvest og TGS som har bidratt mest til denne avkastningen det siste året.Porteføljens sammensetning er uendret fra forrige periode.Det betyr at de tre største postene i porteføljen ved utgangen av august er Statoil, Marine Harvest og Norwegian, med en vekting på henholdsvis 27, 15 og 11 prosent.- Vi mener vår portefølje har et oppsidepotensial på 39,8 prosent de neste 12 månedene. Dette er 24,3 prosent mer enn det vi ser for oss at Oslo Børs (OBX-indeksen) har, skriver Berntsen i månedsrapporten.