Måsøval Eiendom AS har i dag, solgt 305.000 aksjer Norway Royal Salmon ASA, heter det i en fersk melding.Måsøval Eiendom AS med nærstående eier etter dette 3.123.241 aksjer i Norway Royal Salmon ASA, tilsvarende 7,16 prosent av aksjekapitalen.Videre har selskapet idag inngått en TRS avtale vedrørende 1.405.000 aksjer i Norway Royal Salmon AS.Utløpsdato for avtalen er 15/1-2014.Om TRS-avtalen gjennomføres vil Måsøval Eiendom eie 4.528.241 aksjer i Norway Royal Salmon. Dette utgjør 10,39 prosent av aksjekapitalen i dag.