SpareBank 1 Nord-Norge kutter emisjonskursen

Emisjonen i SpareBank 1 Nord-Norge skjer med solid rabatt.

Tromsø - Foto - Scanpix
Børs

Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge besluttet søndag å foreslå for representantskapet at tegningskursen i den annonserte fortrinnsrettsemisjonen på rundt 750 millioner kroner settes til 22,65 kroner per egenkapitalbevis, og at det utstedes 33.104.494 egenkapitalbevis i fortrinnsrettsemisjonen.Tegningskursen i den annonserte ansatteemisjonen settes til 21 kroner per egenkapitalbevis.Tegningskursen per egenkapitalbevis i fortrinnsrettsemisjonen er 32,6 prosent lavere enn sluttkursen 6. september 2013 som var siste handledag før fastsettelse av vilkårene, og 24,4 lavere enn den teoretiske kursen eksklusive tegningsretter.Eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nord-Norge per utløpet av 9. september 2013, som registrert i sparebankens register over egenkapitalbeviseiere i VPS per utløpet av 12. september 2013, vil tildeles tegningsretter. Første noteringsdag, eksklusive tegningsretter, er dermed 10. september 2013. Eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nord-Norge vil motta 0,5 tegningsretter for hvert eksisterende egenkapitalbevis, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Det kreves en tegningsrett for å bli tildelt ett nytt egenkapitalbevis.Forventet tegningsperiode vil starte 13. september 2013 kl 0900 og avsluttes 27. september 2013 klokken 16:30.

Nyheter
Børs