Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet torsdag viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) steg fra reviderte 294.000 per 7. september til 309.000 per 14. september.Konsensus lå ifølgepå 330.000.Løpende gjennomsnitt for de fire seneste ukene var på 314.750 personer, ned fra 321.750 uken før.Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) falt fra reviderte 2,815 millioner til 2,787 millioner per 7. september. Forventningen var på 2,900 millioner.