Ikke alle av Alexander Viks forvaltere gjorde det like dårlig som valutatrader Klaus Said i Deutsche Bank, skriver dn.Forvalter Harald Moræus Hanssen hos Fearnley Fonds ble hyret av Alexander Vik i 2004, og fikk først oppdrag å forvalte 20 millioner dollar. Det gikk så bra at beløpet snart ble doblet, og Vik belånte investeringen ytterligere.Dokumenter lagt frem i den pågående rettssaken mellom Alexander VIk og Deutsche Bank i London viser at Hanssen gjorde noen fantastiske investeringer på Viks vegne:I en rapport fra en sakkyndig heter det at "Mr. Hanssens handler var svært vellykkede. I perioden mellom 2005 og 2007 genererte han en årlig avkastning på 107,5 prosent".Ifølge BI-professor Øyvind Norli har Børsen en årlig gjennomsnittlig avkastning på mellom 10 og 15 prosent, skriver avisen.