Den amerikanske forbrukertillitsindeksen fra University of Michigan er på 76,8 i september, sammenlignet med 82,1 i august.Det viser foreløpige tall.Analytikerstanden ventet en indeks på 82,0.University of Michigan forbrukertillitsindeks er todelt, delindeksen som måler de spurte personenes nåværende situasjon falt til 91,8 fra 95,2 måneden før, mens forventningsindikatoren falt til 67,2 fra 73,7.Samtidig viser tall fra det amerikanske handelsdepartementet at lagrene av usolgte varer i USAs detaljhandel, grossister og fabrikker var opp 0,4 prosent på månedsbasis i juli.Det var på forhånd ventet en økning på 0,2 prosent.