Telenor kjøpte tirsdag 347.808 egne aksjer til en snittkurs på 129,21 kroner per aksje.Det fremgår av en medlding onsdag.Etter kjøpet eier Telenor 5.202.881 egne aksjer.Transaksjonen er en relatert til selskapets tilbakekjøpsprogram, som omfatter kjøp av rundt 15,2 millioner egne aksjer.Nær halvparten av disse vil bli kjøpt i markedet, resten vil bli kjøpt fra Staten ved Handels- og Næringsdepartementet med en proporsjonal andel, slik at departementets eierandel i Telenor på 53,97 % forblir uendret.