Sist uke fikk oppdrettere i Vikna pålegg om masseslakt etter uholdbare lakselussituasjoner ved flere anlegg.- Jeg ønsker ikke å kommentere direkte på lakselussituasjonen i Vikna-området. Men jeg kan være åpen og tydelig på at Mattilsynet de senere årene har fått reduserte ressurser samtidig som havbruksnæringen har vokst kraftig, sier administrerende direktør i Mattilsynet, Harald Gjein til dn.- Vi har blitt færre ansatte til å løse en økt mengde oppgaver, sier han.Siden 2006 har antall ansatte i Mattilsynet gått fra 1.357 årsverk til 1.288 årsverk. I samme periode har oppdrettsnæringen økt produksjon fra vel 600.000 tonn til 1.240.000 tonn.- Når det gjelder oppdrettsnæringen så bruker vi det samme på denne næringen som vi gjorde i 2004 da produksjonen var godt under det halve, sier Gjein til avisen.