Analytiker: Kjøp disse aksjene

Analytiker Asbjørn Taugbøl rykker ut med tre kjøpsanbefalinger.

Asbjørn Taugbøl. Foto: Bjørg Hexeberg.

I dagens rapport fra Investtech beskrives Sandnes Sparebank, Siem Offshore og Wilh. Wilhelmsen som kjøpskandidater.- Sandnes Sparebank har gått sidelengs mellom 72,50 og 82 kroner siden april. Investorene har vært usikre på den videre retningen. Etter fremleggelsen av de siste kvartalstallene er det kommet til flere kjøpere som driver kursen opp. Motstanden ved 82 kroner er brutt og videre oppgang signaliseres. Banken er svakt positiv på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, sier Taugbøl.- Siem Offshore ligger i en bred, stigende trend på mellomlang sikt og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen reagerer kraftig opp etter at kvartalstallene som ble lagt frem i forrige uke, ble godt mottatt i markedet. Kursoppgangen skjer på høyt volum og signaliserer videre oppgang mot neste motstandsnivå ved 11 kroner. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, sier analytikeren.- Wilh. Wilhelmsen har brutt den stigende trendkanalen og støtten ved 56 kroner i en rektangelformasjon. Videre nedgang til 53,25 kroner eller lavere er signalisert. Volumbalansen er negativ, noe som styrker salgssignalet. Neste støttenivå ligger nå ved 48 kroner. Selskapet legger frem kvartalstallene 6. november. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Taugbøl.